Dodano: 29 sierpień 2017

Tematem przewodnim konferencji była „Nowoczesna sterylizacja wyrobów medycznych. Profilaktyka zakażeń szpitalnych”. Została ona profesjonalnie zorganizo...

Dodano: 23 sierpień 2017

Konferencja poświęcona była różnym formom zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

Dodano: 23 sierpień 2016

Organizatorem konferencji był Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i  Położnych w Krakowie. Dziękuje...