Procedura ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi w placówce medycznej >>>
 • jakpom2

  Jak mogę pomoc?

  ul. Poznańska 113

  60-185 Skórzewo k. Poznania

  tel/fax 61 822 65 61

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

*

 

K

O

N

T

A

K

T

 

*

*

 

N

e

w

s

l

e

t

t

e

r

 

*

 

Procedura ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi w placówce medycznej >>>

Procedura ręcznego mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego środkami VIRUSOLVE+, VIRUSOLVE+EDS w placówce medycznej 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 • Zasady i sposób postępowania na stanowisku przygotowania preparatów dezynfekcyjnych. Przygotowanie roboczego roztworu dezynfekcyjnego:
  •  Używa się czystych, wysuszonych pojemników, wanienek i kuwet do sporządzania roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego.
  •  Stosuje się stężenie robocze preparatów dezynfekcyjnych 
   • Dezynfekcja wysokiego poziomu powierzchni i sprzętu – VIRUSOLVE+ stężenie 5%
   • Dezynfekcja wysokiego stopnia narzędzi i endoskopów – VIRUSOLVE+ EDS stężenie 2,5%
  • Roztwory preparatów dezynfekcyjnych przygotowuje się zgodnie z instrukcją producenta.
  • Roztwory robocze przygotowuje się według zasady:
   • całkowita objętość roztworu dezynfekcyjnego = ilość wody pomniejszona o ilość dodawanego koncentratu dezynfekcyjnego,
   • do pojemnika/wanny najpierw nalewa się wodę, a następnie koncentrat dezynfekcyjny.
  • Roztwory robocze środków dezynfekcyjnych oznakowane są metryczką zawierającą:
   • nazwę i stężenie roztworu,
   • datę i godzinę przygotowania roztworu,
   • godzinę rozpoczęcia dezynfekcji liczoną od momentu włożenia ostatniego narzędzia,
   • nazwisko osoby przygotowującej roztwór.
  • Narzędzia i sprzęt medyczny do preparatu dezynfekcyjnego należy włożyć w miejscu ich bezpośredniego użycia.
  • Dezynfekowane narzędzia i sprzęt medyczny powinny być całkowicie zanurzone i wypełnione roztworem roboczym.
  •  Przestrzega się czasu dezynfekcji - liczonego od chwili włożenia do roztworu roboczego ostatniego narzędzia czy przedmiotu poddawanego dezynfekcji

 

PRZYGOTOWANIE DEZYNFEKCYJNEGO ROZTWORU ROBOCZEGO

 • Nałóż odzież ochronną (nieprzemakalny fartuch, rękawiczki, okulary)
 • Przygotuj pojemnik/wannę do dezynfekcji
 • Odmierz porcję wody (950 ml gdy 5% VIRUSOLVE+ lub 975 ml 2,5% VIRUSOLVE+EDS)
 • Wlej wodę do pojemnika/wanny dezynfekcyjnej
 • Odmierz porcję koncentratu preparatu dezynfekcyjnego (50ml VIRUSOLVE+ (5%) lub 25ml VIRUSOLVE+EDS (2,5%))
 • Dodaj do wody odmierzoną ilość koncentratu

 

DEZYNFEKCJA NARZĘDZI VIRUSOLVE +EDS

Przygotowanie:

 

 • Nałóż odzież ochronną
 • Przygotuj dezynfekcyjny roztwór roboczy /zgodnie z algorytmem przygotowania roztworu dezynfekcyjnego/
 • Włóż brudne narzędzia do roztworu dezynfekcyjnego (narzędzia muszą być otwarte i rozkręcone w pełnym zanurzeniu, z usuniętymi pęcherzykami powietrza w przypadku narzędzi ze światłem wewnętrznym)
 • Nakryj pojemnik/wannę dezynfekcyjną pokrywą
 • Zdejmij odzież ochronną, wypełnij kartkę informacyjną i dołącz ją do pojemnika/wanny

Dezynfekcja :

Przestrzegaj zaleconego czasu dezynfekcji (liczony od włożenia ostatnich narzędzi 5-10 minut)

 Instrukcje VIRUSOLVE - Kopia

spektrum dziaania VIRUSOLVE

Instrukcje EDS 1 mcpolska

EDS skutecznosc

Dezynfekcja Po dezynfekcji:

 

 • Nałóż odzież ochronną
 • Odkryj pojemnik/wannę dezynfekcyjną
 • Wyjmij narzędzia z pojemnika/wanny dezynfekcyjnej


Mycie:

Myj narzędzia pod bieżącą zimną lub letnią wodą zgodnie z zaleceniem producenta

 

Suszenie


Narzędzia osuszyć (pozostawić do samoistnego osuszenia lub zastosować ręcznik jednorazowego użycia)


Pakowanie

Rękawy papierowo-foliowe
Kontenery sterylizujące

 

Do pakietu włóż chemiczny wskaźnik kontroli skuteczności sterylizacji właściwy dla danej metody sterylizacji.

Oznakowanie pakietu

Oznaczenie pakietu: nazwa oddziału powinno się znajdować poza zgrzewem umieszczonym na rękawie papierowo-foliowym.

Sterylizacja


Narzędzia przekaż do Centralnej Sterylizatorni
Transport do Centralnej Sterylizatorni powinien odbywać się w podwójnym
opakowaniu

Informacje o błędach:

 • Przygotowywanie roboczych roztworów dezynfekcyjnych w brudnych, nie dezynfekowanych pojemnikach.
 • Odmierzanie koncentratu preparatu dezynfekcyjnego bez użycia miarki, „na oko".
 • Dodawanie do roboczych roztworów dezynfekcyjnych innych środków dezynfekcyjnych czy detergentów.
 • Przygotowanie roboczego roztworu dezynfekcyjnego w niewystarczającej objętości, nie pokrywającej wszystkich dezynfekowanych narzędzi.
 • Przechowywanie koncentratów preparatów dezynfekcyjnych i roboczych roztworów dezynfekcyjnych w miejscach dostępnych dla osób trzecich.
 • Przechowywanie koncentratów preparatów dezynfekcyjnych w opakowaniach zastępczych bez oznakowania nazwą środka i datą ważności.

PROCEDURA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM PODPISANIA PRZEZ ....

 

 

VIRUSOLVE + koncentrat
Mycie i dezynfekcja wysokiego poziomu powierzchni, narzędzi, USG, endoskopów , koncówek stomatologicznych.


VIRUSOLVE + EDS koncentrat
Dezynfekcja wysokiego poziomu endoskopów i wyrobów nieodpornych na wysoką temperaturę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lokalizacja

 • ul. Poznańska 113
  60-185 Skórzewo k/Poznania

Kontakt

 • 61 822 65 61
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.