Gwarancja najwyższej sterylności pomieszczeń

Do zachowania sterylności wnętrz i sprzętów w placówkach służby zdrowia - oprócz wysokiej jakości sprzętu i specjalistycznych preparatów - niezbędny jest trzeci czynnik: dokładność w połączeniu z regularnością działań. To szczególnie istotne, gdyż przez szpitale i przychodnie wraz z pacjentami przewijają się codziennie niepożądani goście: wirusy, bakterie, grzyby oraz inne jednokomórkowce. Ważna jest zwłaszcza dezynfekcja sporobójcza pomieszczeń, czyli używanie preparatów pod kątem grzybów. Przy dezynfekowaniu pomieszczeń w tych miejscach nie może być mowy o częściowym działaniu: aseptyczność miejsc szczególnie narażonych na rozwój drobnoustrojów musi być skuteczna. Oznacza to zarówno wysoki wskaźnik biobójczości i sporobójczości z włączeniem najbardziej odpornych mikrobów, jak i precyzję w docieraniu do najmniejszych zakamarków i detali w zagrożonych wnętrzach.

Oferujemy Państwu usługi, których przedmiotem jest dekontaminacja pomieszczeń w sektorze medycznym. Obejmuje ona zarówno oczyszczenie powietrza z gazów i drobnoustrojów przy pomocy urządzeń dekontaminacyjnych, jak i dezynfekcję środkami likwidującymi mikroorganizmy. Działamy szybko i sprawnie, przywożąc na miejsce niezbędny sprzęt do utrzymania aseptyczności. Wszystkie stosowane przez nas sprzęty i środki to gwarancja skuteczności powyżej 99,9 procent drobnoustrojów usuniętych z wrażliwych miejsc - nie ominiemy żadnego detalu czyszczonych wnętrz.