Nr kat.: MC-6610

Problem

 • Czyszczenie zbiorników olejowych
 • Usuwanie mazutu

Zastosowanie

 • Pionowe powierzchnie
 • Zbiorniki, Składy olejowe
 • Tankowce, cysterny

Unikalna cecha

 • Emulsyjny
 • Utrzymuje się na ścianach pionowych

Korzyści i cechy produktu

 • Do czyszczenia pionowych ścian zbiorników, silników, przekładni, maszyn.
 • Rozpuszczalnik emulsyjny do usuwania smoły, mazutu, asfaltu, smarów, olejów, żywic, tłuszczu i innych zabrudzeń.
 • Tworzy mleko z wodą i działa jak aktywna piana, która wolno spływa z pionowych powierzchni.
 • Dłuższy czas kontaktu pozwala na skuteczniejsze mycie zbiorników
 • Penetruje rozpuszcza i odspaja brud od mytej powierzchni.
 • Zalecane końcowe płukanie wodą.
 • Ulega biodegradacji.
 • Punkt zapłonu: 57°C

Rekomendacje

 • Stosować z wodą w stężeniu 10-50%.
 • Można używać lancy pianotwórczej

Opakowania

 • Kanister 5L x4
 • Kanister 25L
 • Beczka 200L

Zapytaj o produkt

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych: MCPOLSKA.PL SP Z O.O. SP. Komandytowa, z siedzibą w Skórzewie, Poznańska 113, 60-185 Skórzewo (dalej „my”, „MCPOLSKA.PL”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”; przez e-mail:  RODO@MCPOLSKA.PL; telefonicznie: 61 822 65 61
Cele przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym Podstawy prawne przetwarzania: Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MCPOLSKA.PL: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą potencjalnych Klientów, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne
Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych Szczegółowe informacje o przetwarzaniu http://mcpolska.pl/aktualnosci/35-rodo