Problem

 • Szybkie usuwanie mazutu, smoły, smarów, olejów

Zastosowanie

 • Instalacje mazutowe
 • Posadzki, urządzenia
 • Przekładnie

Wyróżnik

 • Rozpuszczalnik
 • Gotowy do użycia
 • Zmywalny wodą

Korzyści i cechy produktu

 • Rozpuszczalnik emulsyjny do usuwania substancji bitumicznych, itp.
 • Rozpuszcza bitumy, smołę, zaschnięty mazut, olej napędowy, smary, oleje.
 • Czyści elementy metalowe, betonowe, zbiorniki, silniki, przekładnie, podwozia, posadzki, maszyny przemysłowe, instalacje, itp.
 • Stosowany bezpośrednio, następnie spłukiwany wodą pod ciśnieniem.
 • Punkt zapłonu: 61°C

Rekomendacje

 • Rafinerie, Stocznie, Mazutownie

Opakowania

 • Kanister 5L x4
 • Kanister 25L
 • Kanister 25L x8
 • Beczka 210L

Zapytaj o produkt

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych: MCPOLSKA.PL SP Z O.O. SP. Komandytowa, z siedzibą w Skórzewie, Poznańska 113, 60-185 Skórzewo (dalej „my”, „MCPOLSKA.PL”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”; przez e-mail:  RODO@MCPOLSKA.PL; telefonicznie: 61 822 65 61
Cele przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym Podstawy prawne przetwarzania: Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MCPOLSKA.PL: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą potencjalnych Klientów, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne
Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych Szczegółowe informacje o przetwarzaniu http://mcpolska.pl/aktualnosci/35-rodo