Problem

 • Silnie zabrudzone części mechaniczne
 • Smary, Oleje

Zastosowanie

 • Uniwersalny
 • Części mechaniczne
 • Mycie ręczne
 • Stoły myjące

Wyróżnik

 • Rozpuszczalnik myjący
 • Antykorozyjny

Korzyści i cechy produktu

 • Rozpuszczalnik myjący o wolnym parowaniu, do części mechanicznych i elektrycznych. 
 • Usuwa smary, oleje, bitumy, smołę, mazut, nagar, sadzę, silne zabrudzenia przemysłowe, powłoki antykorozyjne i inne.
 • Bezpieczny, niepalny, bez związków chlorowych i aromatycznych.
 • Neutralny dla powłok, lakierów, tworzyw sztucznych, elastomerów.
 • Penetruje i wypiera wodę.
 • Niemieszalny z wodą.
 • Mycie ręczne, ciśnieniowe, zanurzeniowe, ultradźwiękowe, myjki w obiegu zamkniętym.
 • Wytrzymałość dielektryczna: 25 000 kV.
 • Punkt zapłonu: >60°C

Rekomendacje

 • Warsztaty w każdym przemyśle

Opakowania

 • Kanister 5L x4
 • Kanister 25L
 • Beczka 200L

Zapytaj o produkt

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych: MCPOLSKA.PL SP Z O.O. SP. Komandytowa, z siedzibą w Skórzewie, Poznańska 113, 60-185 Skórzewo (dalej „my”, „MCPOLSKA.PL”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”; przez e-mail:  RODO@MCPOLSKA.PL; telefonicznie: 61 822 65 61
Cele przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym Podstawy prawne przetwarzania: Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MCPOLSKA.PL: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą potencjalnych Klientów, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne
Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych Szczegółowe informacje o przetwarzaniu http://mcpolska.pl/aktualnosci/35-rodo