MAXWELD: Zastosowanie / Opis Opak. Mix
[wag.]
[obj.]:
Masa
[kg/dm3]:
Minimalna grubość warstwy Czas Aplikacji: Czas do  wytrzymałości wstępnej Czas do wytrzymałości funkcjonalnej Czas do nałożenia drugiej warstwy Wytrzymałość Mechaniczna: Pełna Wytrzymałość Chemiczna: Temperatura pracy
[˚C]:
MC-2501
CP01 - E METAL RAPID
Pasta Metaliczna. (5 min). Szybkie naprawy, usuwanie małych ubytków, przecieków. 500g, 1kg, 5kg 1.3 : 1
1 : 1 
2.2 2 mm 2 min  5 min 30 min 10 min 24 godz 7 dni  -50 ÷ 120
 /170
MC-2502
CP02 - SUPER METAL 
Pasta Metaliczna. Super Metal. (30min). Odbudowa kształtu, uzupełnianie ubytków. 500g, 1kg, 5kg 5.67 : 1
4 : 1
2.44 2 mm 15 min 30 min 2 godz 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2502A
CP02A - SUPER ALUMINIUM
Pasta Metaliczna. Super Aluminium. (30min). Odbudowa kształtu, uzupełnianie ubytków. 500g, 1kg, 5kg  2.4 : 1 1.80 2 mm 15 min 30 min 2 godz 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2502B
CP02B - SUPER BRONZE 
Pasta Metaliczna. Super Bronz. (30min). Odbudowa kształtu, uzupełnianie ubytków. 500g, 1kg, 5kg  8.75 : 1 2.90 2 mm 15 min 30 min 2 godz 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2502R
CP02R - SUPER BRASS 
Pasta Metaliczna. Super Mosiądz. (30min). Odbudowa kształtu, uzupełnianie ubytków. 500g, 1kg, 5kg  4.3 : 1 2.10 2 mm 15 min 30 min 2 godz 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2502T
CP02T - SUPER TYTANIUM
Pasta Metaliczna. Super Tytan. (30min). Odbudowa kształtu, uzupełnianie ubytków. 500g, 1kg, 5kg  4 : 1 2.0 2 mm 15 min 30 min 2 godz 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2503
CP03 - SUPER XL METAL 
Pasta Metaliczna. Super Metal. (3 godz). Do obróbki skrawaniem w ciągu 4 godz po aplikacji. Na duże ubytki i odbudowę kształtu. 500g, 1kg, 5kg  6.25 : 1
5 : 1
2.44 2 mm 30 min. 3 godz 4 godz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2504
CP04 - CERAMIC R METAL
Pasta Ceramiczna. (30 min). Odbudowa kształtu, odporna na wycieranie, kawitację. 500g, 1kg, 5kg  5.67 : 1
4 : 1
2.32 2 mm 15 min 30 min 2 godz 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2505
CP05 - CERAMIC R XL METAL 
Pasta Ceramiczna. (3 godz). Odbudowa kształtu, odporna na wycieranie, kawitację. 500g, 1kg, 5kg 6.25 : 1
5 : 1
2.38 2 mm 30min  3 godz  2 godz 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2506
CP06 - CERAMIC S METAL
Płynna Ceramika. (30 min). Grubość powłoki przy jednokrotnym malowaniu 0.35 mm. Odporny na wycieranie, kawitacje, burzliwe przepływy mediów. 500g, 1kg, 5kg 11.52 : 1 2.15 0.35 mm 15 min 30 min 2 godz 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2507
CP07 - CERAMIC S XL METAL
Płynna Ceramika. (3 godz). Grubość powłoki przy jednokrotnym malowaniu 0.35 mm. Odporny na wycieranie, kawitacje, burzliwe przepływy mediów. 500g, 1kg, 5kg 15.55 :1 2.15 0.35 mm 30 min. 3 godz 4 godz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2508
CP08 - XL FLUID METAL 
Płynny. Wolnowiążący (3 godz). Zalewanie szczelin, penetruje w małe, wąskie szczeliny ok.0,5 mm, w ubytki materiału. Powłoka 0.25 mm, klejenie różnych materiałów 500g, 1kg, 5kg 9.3 : 1 1.8 0.25 mm 30 min. 3 godz 4 godxz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /220
MC-2509
CP09 - CERAMIC F GLIDE
Płynny. Szybkowiążący (10 min). Odporny na kawitację i wycieranie, tam gdzie jest potrzeba cienkiej powłoki 0.15 ÷ 0.20 mm i szybkiego działania podczas napraw. Zmniejsza opory przepływu mediów do 20% w porównaniu do korpusów żeliwnych pomp na czystą wodę.  500g, 1kg, 5kg 3.64 : 1 1.8 0.15 mm 5 min 10 min 40 min 10 min 24 godz 7 dni  -50 ÷ 80
 /120
MC-2510.
CP10 - CERAMIC F XL GLIDE
Płynny. (3 godz). Odporny na kawitację wycieranie, zmniejsza opory przepływu mediów do 12 % w porównaniu do korpusów żeliwnych pomp na czystą wodę .  500g, 1kg, 5kg 10.29 : 1 2.1 0.25mm 60 min 3 godz 4 godz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /190
MC-2511
CP11 - METAL T SLIDE
Pasta Metal. (30 min). Dobre własności poślizgowe. Regeneracja  siłowników, zużytych czopów pod oringami. 500g, 1kg, 5kg  5.6 :1  2,44 0.25mm 15 min 30 min 2 godz   24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /190
MC-2512
CP12 - METAL F SLIDE
Płynny Metal. (3 godz). O dobrych własnościach poślizgowych. Regeneracja łoży obrabiarek, czopów pod oringi.  500g, 1kg, 5kg 11.2 :1 1.9 0.35mm 30 min. 3 godz 4 godz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /190
MC-2513
CP13 - CERAMIC 60
Płynny. (3 godz). Bardzo odporny na wycieranie, kawitacje, burzliwe przepływy zanieczyszczonych mediów. 500g, 1kg, 5kg 14.52 : 1 2.2 1 mm 30 min. 3 godz 4 godz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 170
 /210
MC-2514
CP14 - CERAMIC CARBIDE 24
Pasta. (3 godz). Grubość powłoki przy jednokrotnej aplikacji 1.5-2 mm. Na wielkie wżery korpusów pomp, kolan, mieszadeł rurociągów, ubytki, bardzo odporna na wycieranie. Jeśli występują duże udary kamieni, brył zaleca się stosowanie primera i grubość warstwy pracy ok. 20 mm 500g, 1kg, 5kg 7.2 : 1 2.46 2 mm 30 min. 3 godz 4 godz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /170
MC-2515
CP15 - CERAMIC CARBIDE 13 
Pasta. (3 godz). Grubość powłoki przy jednokrotnej aplikacji 5-6 mm. Na wielkie ubytki, wżery korpusów pomp, kolan, rurociągów.  Jeśli występują  się duże  udary kamieni, brył zaleca się stosowanie primera i grubość warstwy ok. 20 mm. 500g, 1kg, 5kg 6.21 : 1 2.48 6 mm 30 min. 3 godz 4 godz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /170
MC-2516
CP16 - CERAMIC K 3-4 
Pasta. (3 godz). Grubość powłoki przy jednokrotnej aplikacji 5-6 mm. Bardzo odporna na wycieranie , kawitacje. Szczególnie odporna na wycieranie przez gips, cement, żwiry wióry transportowanych kamieni,  w rurociągach, kolanach , mieszadłach, pompach, zaworach itp.  Jeśli występują udary kamieni, brył zaleca się stosowanie Primera i grubość warstwy ok. 20 mm. 500g, 1kg, 5kg 8.8 : 1 2.6 6 mm 30 min. 3 godz 5 godz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /170
MC-2517
CP17 - RUBBER POLYMER
Pasta. (30min). Uzupełnianie ubytków powłok gumowych w korpusach pomp, wirówek itp. Tworzenie nowych wykładzin zamiast ceramicznych powłok, odporna na wycieranie udary i chemię. Grubość minimalna powłoki ok. 0.5 mm, maksymalna wg potrzeb. 500g, 1kg, 5kg  1.6 : 1
2 : 1
1.6 0.5 mm 15 min 30 min 4 godz 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /170
MC-2518
CP18 - RUBBER XL POLYMER 
Pasta. (3 godz). Uzupełnianie ubytków powłok gumowych w korpusach pomp, wirówek itp. Tworzenie nowych wykładzin zamiast ceramicznych powłok, odporna na wycieranie udary i chemię. Grubość minimalna powłoki ok. 0.5 mm, maksymalna wg potrzeb. 500g, 1kg, 5kg  1.6 : 1
2 : 1
1,6 0.5 mm 30 min. 3 godz 45godz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /170
MC-2519
CP19 - PAINT-EXTREME 
Płynna Powłoka.  (2 godz). Elastyczna farba ceramiczna przeciw korozji i agresywnym mediom: korpusy maszyn , konstrukcje, płaszcze rurociągów ciepłowniczych, które uległy korozji, jako powłoka na blachy czarne i ocynkowane. Odporna na uderzenia i zginanie. Odporna na agresywne media, UV i temperaturę do 100º C. Kolor szary, czarny, czerwony, pomarańczowy.  500g, 1kg, 5kg  3 : 1 1,4 0.15 mm 15 min 5 godz 7 godz 12 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /170
MC-2520
CP20 - CERQUARTZ 
Pasta. (2 godz). Pasta kwarcowo-ceramiczna do wypełniana głębokich ubytków w betonie odporny na agresywne media i wycieranie. Naprawa posadzek żywicznych i betonowych, ruch po 4 godz.  Zabezpieczanie fundamentów, posadzek betonowych przed kruszeniem, pyleniem betonu.  500g, 1kg, 5kg  4 : 1
3 : 1
2.1 2 mm 15 min 2 godz 4 godz  3 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /170
MC-2521
CP21 - CERQUARTZ-F
Płynna powłoka. (2 godz). Płynna masa kwarcowo-ceramiczna odporny na chemię i wycieranie. Naprawa posadzek żywicznych i betonowych, ruch po 4 godz. zabezpieczanie fundamentów , posadzek betonowych przed kruszeniem, pyleniem betonu.  500g, 1kg, 5kg  6 : 1 1.9 0.25 mm 15 min 2 godz 4 godz 3 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 150
 /170
MC-2522
CP22 - CERQUARTZ RAPID  
Pasta. (30 min). Pasta kwarcowo-ceramiczna odporna na chemię i wycieranie do wypełniania ubytków, dylatacji,  napraw progów, wjazdów, itp. Naprawa posadzek żywicznych i betonowych.  500g, 1kg, 5kg  2 : 1
2 : 1
2 2 mm 10 min 1 godz 30 min 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 120
 /170
MC-2523
CP23 - CERQUARTZ-F RAPID  
Płynna powłoka. Aplikacja 10 minut, ruch po 30 minutach. Naprawa posadzek żywicznych i betonowych. Zabezpieczanie fundamentów , posadzek betonowych przed kruszeniem, pyleniem betonu – płynna masa kwarcowo-ceramiczna odporna na chemię i wycieranie. 500g, 1kg, 5kg  1.3 : 1 1.6  0.25 mm 10 min 1 godz 30 min 2 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 120
 /170
MC-2530
CP30 - SUPER METAL XHT 
Pasta Metaliczna na ekstremalne temperatury. Super Metal. (3godz). Odbudowa kształtu, uzupełnianie ubytków. 500g, 1kg, 5kg 5.67 : 1 2.44 2 mm 30 min. 3 godz 45godz 4 godz 24 godz 7 dni  -50 ÷ 200
 /300
MC-2540
CP40 - CLEANER  
Odtłuszczacz. Czas odparowania <1 min. Zapewnia dobre odtłuszczanie powierzchni przed aplikacją kompozytów polimerowych typu MAXWELD.  1L, 5L, 25L       1 min            
MC-2541
CP41 - PRIMER
Podkład do betonu i żywic posadzkowych. Zapewnia dobrą przyczepność CERQUARTZ-F, CERQUARTZ, CERQUARTZ-F RAPID. Czas wiązania 60min @ 20˚C. 1L, 5L, 25L    1.2 0.1 mm 20 min.   40 min    60 min    

Zapytaj o produkt

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych: MCPOLSKA.PL SP Z O.O. SP. Komandytowa, z siedzibą w Skórzewie, Poznańska 113, 60-185 Skórzewo (dalej „my”, „MCPOLSKA.PL”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”; przez e-mail:  RODO@MCPOLSKA.PL; telefonicznie: 61 822 65 61
Cele przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym Podstawy prawne przetwarzania: Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MCPOLSKA.PL: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą potencjalnych Klientów, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne
Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych Szczegółowe informacje o przetwarzaniu http://mcpolska.pl/aktualnosci/35-rodo