Nr kat.: MC-2120

PROBLEM:

Klejenie po montażu
Szybkie wiązanie

ZASTOSOWANIE:

Gumy, Metale

UNIKALNA CECHA:

Błyskawiczny
Kapilarny
Mała lepkość

KORZYŚCI I CECHA PRODUKTU:

  • Penetrujący klej błyskawiczny do metali, gum, plastików i trudno sklejanych materiałów.
  • Stosowany do zabezpieczania gwintów i połączeń po montażu.
  • Bardzo szybkie wiązanie
  • Kolor: bezbarwny

REKOMENDACJE:

Lepkość: 3÷10cp
Wiązanie: 1÷10sek.
Wytrzymałość na Ścinanie: <30 MPa
Szczelina: <0.05mm
(-60÷100)°C

OPAKOWANIE:

Flakon 50g x12
Flakon 500g

Zapytaj o produkt

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych: MCPOLSKA.PL SP Z O.O. SP. Komandytowa, z siedzibą w Skórzewie, Poznańska 113, 60-185 Skórzewo (dalej „my”, „MCPOLSKA.PL”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”; przez e-mail:  RODO@MCPOLSKA.PL; telefonicznie: 61 822 65 61
Cele przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym Podstawy prawne przetwarzania: Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MCPOLSKA.PL: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą potencjalnych Klientów, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne
Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych Szczegółowe informacje o przetwarzaniu http://mcpolska.pl/aktualnosci/35-rodo