Nr kat.: MC-2030

PROBLEM:

Wibracje
Rozszczelnianie
Korozja

ZASTOSOWANIE:

Gwinty grube do 80mm
Woda, Gaz, Olej
Wielozadaniowy do 350bar

UNIKALNA CECHA:

TEFLON® (PTFE)
Wysoka lepkość
Anaerobowy

KORZYŚCI I CECHA PRODUKTU:

+Uniwersalna anaerobowa uszczelka z PTFE do gwintów grubych do 80mm.
+Instalacje gazowe, wodne, olejowe
+Do 350 bar…
+Chemoodporny
+Uszczelnia natychmiast do 6 bar.
+Demontowalny zwykłymi narzędziami.
+Kolor: żółty

REKOMENDACJE:

Czas manipulacji: 5÷15min
Wytrzymałość:
-robocza: 4godz.
-pełna: 48godz.
Moment zrywający: 8÷15 Nm
Ścinanie: 5÷12 N/mm2
Szczelina: 0.05÷0.5mm
(-55÷180)°C

OPAKOWANIE:

Flakon 50ml x12
Flakon 250ml x 12

Zapytaj o produkt

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych: MCPOLSKA.PL SP Z O.O. SP. Komandytowa, z siedzibą w Skórzewie, Poznańska 113, 60-185 Skórzewo (dalej „my”, „MCPOLSKA.PL”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”; przez e-mail:  RODO@MCPOLSKA.PL; telefonicznie: 61 822 65 61
Cele przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym Podstawy prawne przetwarzania: Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu MCPOLSKA.PL: podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi związane z obsługą potencjalnych Klientów, podmioty prowadzące audyty oraz organy publiczne
Prawa związane z przetwarzaniem danych: Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo dostępu do danych; prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych; prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych; inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych Szczegółowe informacje o przetwarzaniu http://mcpolska.pl/aktualnosci/35-rodo