Podczas konferencji przeprowadziliśmy warsztaty na temat: „3xS czyli skuteczne, szybkie
i sprawdzone metody walki z zakażeniami szpitalnymi” oraz wygłosiliśmy wykład na
temat: „Najnowsze rozwiązania w sterylizacji niskotemperaturowej na świecie”.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział