Dodano: 23 August 2017

Konferencja poświęcona była różnym formom zapobiegania zakażeniom szpitalnym. 

Dodano: 23 August 2016

Organizatorem konferencji był Zespół ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i  Położnych w Krakowie. Dziękuje...